İcatlar&BuluşlarTeknoloji&Bilim

Küresel Isınma Akıllı Binalar Çevre ve Ekoloji

Küresel Isınma Çevre ve Akıllı Binalar

Küresel ısınman her geçen gün etkisini daha yoğun hissetirmesi, bilim adamlarının dünyanın sona doğru sanıldığından çok daha hızlı ilerliyor olması konuşumla yaptıkları uyarılar daha fazla şirketi ve sivil toplum kuruluşunu çevreyi koruma alanında faal olmaya yönlendiriyor.

Çevre Dostu Akıllı Binalar

Küresi ısınmanın İter geçen gün etkisini daha yoğun hissetirmesi ve bilim adamlarının dünyanın sonuna sanıldığından daha hızlı ilerlendiğini belirten uyanları, daha fazla şirketin ve sivil toplum kuruluşunun çevre korumasına olduğundan fazla önem vermesini sağladı.

Çevre Dostu Akıllı Binalar ve Ekoloji

Çünkü dünyadaki karbon emisyonunun önemli bölümünün inşaat ve sanayi tarafından salındığı bir gerçek. Artık günümüzde kendi enerjisini kendi üreten, az su ve elektrik kullanan, dolayısıyla daha az karbon emisyonu çıkaran ve atık yaratan yapılara ihtiyaç var.

Türkiye de de artık bu konuda bir sivil toplum hareketi var; Çevre Dostu Binalar Derneği. Dünyada enerjinin daha az tüketimine yönelik politikaları teşvik etmek üzere kurulan “Green Building Council – Yeşil Binalar Konseyi’nin Türkiye ayağını oluşturmak için Yüksek Mühendis Duygu Erten’in Tema Vakfı Başkanı Nihat Gökyiğit ile işbirliği sonucu 26 Eylül 2007’de kurulan demek faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak derneğin kurucusu Sn. Duygu Erten ile çevre dostu binaları, bu konuda getirilen dünya standartları ve çalışmalarını konuştuk.

Sayın Erten “Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin kurulma süreci

Karbon emisyonlarının % 40’ından bina endüstrisi sorumludur. Dünyada karbon emisyonu konusunda ciddi bir kriz var ve bilim adamları artık bu konuda son derece kritik bir noktaya gelindiğini ve 5-10 yıl gibi kısa bir zaman diliminde geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzere olduğumuzu düşünüyorlar. Avrupa Birliği bünyesinde çıkarılan Enerji Yasası’nda 2020 yılına kadar binaların %40 oranında enerji tasarrufu yapmaları gerekiyor. Bildiğiniz gibi; ABD başta olmak üzere birçok ülke KYOTO Protokolünü imzalamıyor. Bunun için biz de Türkiye’de neler yapabiliriz konusunu düşünmeye başladık. Ben ABD’de kurulu olan “Yeşil Binalar Konseyi“ üyesiyim ve 4 yıl önce Türkiye’de bu konseyi kurabilir miyim“ diye düşündüm. Önceleri kimse fazla ilgi görmedi, daha sonra yollarımız Nihat Özyiğit ile kesişti; kendisi bu konuya çok sıcak baktı. Onunla ve 20 şirket üyemizle birlikte 7 ay evvel derneği kurduk. Şirket üyelerimizin hepsi çevreci bina yapma, tasarlama, ürün tasarlama, satma ve dağıtım gibi sahalarda faaliyet gösteren firmalardır. Bu dernek yeni bir market yaratıyor. Derneğimiz bir nevi bu düzenin yayılması için  çalışan Odalar Birliği niteliği taşıyor.

 

Amacımız BREEAM ve LEED in bir an önce uluslararası olarak adapte edilmiş sertifikalarının yaygın halde kullanılmasını sağlamak.Bu konuda eğitim vermek ve çevre dostu malzeme kullanımını hızla ülkemizde ve tüm dünyada yayabilmek.

Şöyle ki;BREEAM ve LEED uluslararası platformda bu sertifikalar kullamlabilsin diye uluslararası komiteler oluşturdu. BREEAM iseBREEAM-Internationat adında Ekim ayında bir sertifika çıkaracak. Bu iki sertifikasyon, yaratıcıları tarafından uluslararası platformlarda kullanılmak üzere revize edilmiş olacak ve bizler bunları alarak Kasım ayında Türkiye’de ilk eğitimi vermeye başlayacağız.

Eğitimlerinizde ne gibi noktalara değineceksiniz?

Öncelikle her çevreci bina olduğu iddia edilen anlaşılmasını ve kavranmasını sağlayacağız. Çünkü çevreci binalar için birçok parametre var. Bunlardan en önemlileri 5 kategori de anlatılmakta; su ve elektrik kullanımındaki tasarruf ve azalma, bina bittikten sonra bu tasarrufun takip edilmesi, mekanda kullanılan malzemelerin dönüştürülmüş roalzeme olması, ayrıca da bunların çok uzun yollardan getirilmemiş olması.Üretilen ve getirilen malzemeleri kullanmalısınız. Kullandığınız ağaçlar sertifikalı odundan olacak (FSC). Yani kesilmek üzere dikilen ağaçlardan yapılmış olmalı. Ancak bu hareket çevre dostu teknolojiler de ilerleme kaydetmeyi gerektirmektedir. Ancak ileri teknolojik ürünlerle, ileri düzeyde çevresel sürdürülebirliliğe ulaşabiliriz. Aynı zamanda bu teknolojilerin ortalama bir kullanıcının maddi gücünün yeteceği fiyatlara düşmesi de önemli.

Nedir bu ağaçların özelliği?

Özel olarak aynlmış alanlarda kesilmek üzere yetiştirilen ağaçlar ve ormanları kastediyorum. Bunlar belirti bir seviyeye gelince kesilip yerine yenileri dikilen ağaçlar. Bu payede var olan doğal orman dokusu harap edilmemiş oluyor. Bunun bir örneğini TEMA Karadeniz’de bir pilot bölge için gerçekleştirdi. Türkiye’de bu projemizde başarılı olmak için hem malzeme de. hem ürün tasarımın da, hem de ekolojik mimarlık alanında aynı şekilde ilerleme sağlamamız f’- gerekiyor.

Dr. Duygu Erten Kimdir?

Dr. Duygu Erten, ABD’de Daniel Mann Jonhson and Mendenhall firmalarının Los Angeles, San Francisco ve Porto Rico ofislerinde Mühendis,Proje yöneticisi ve ekolojik projeler in İş Geliştirme Müdürlüğü nü yürüttü. 2004 yılında San Francisco kökenli EHDD’nin tasarladığı AUDUBON Çenter Projesi nin yöneticiliğini yaptı ve proje Amerika Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından 2004 Sürdürülebilir Mimarlık Ödülü nü ve ABD Çevre Dostu Binalar Derneği (USGBC) tarafından LEED 2.1 kriterlerine göre en ekolojik bina anlamına gelen Platin Sertifika aldı. Türkiye’ye döndükten sonra, 2005 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürlüğü nü yürüten Erten aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi ve Kaynak Geliştirme Stratejileri dersleri vermektedir. Ayrıca sivil sektör deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktadır. Dr. Erten aynı zamanda sivil toplum örgütleri ve özel sektör şirketleri ile sosyal sorumluluk projeleri ortaklıkları yürütmektedir. Kaynak yaratma konularında, yatırımcı ve tasarımcılara da binaların uluslararası sertifikalara göre tasarlanması için stratejik danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

2005’de sürdürülebilir inşaat konusunda uluslararası çalışmalarından dolayı GAGİAD’ın çevre alanındaki ödülünü alan Erten, Boğaziçi İnşaat Mühendisliği mezunu olup, yüksek lisansını ve doktorasını İnşaat Mühendisliği ve Çevre dallarında yapmıştır. Ekolojik binalar konusunda yurtiçi ve yurtdışında jürilerde yer alan, gazete ve dergilere yazılar yazan ve konferanslara konuşmacı olarak katılan Duygu Erten Türkiye’de sürdürülebilir inşaat alanında bilinç artırmak ve uluslararası uygulamaları yaygınlaştırmak adına Nihat Gökyiğit ile birlikte Çevre Dostu Binalar Derneği’ni kurmuş ve derneğin Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu