Kültür-Sanat

Edebiyatımızın Güler Yüzü

Edebiyatımızın Güler Yüzü

Türk dilinin ser mimarı Türk hal­kıysa, çekinmeden söylenebilir ki ikinci m iman da Türk edebiyatçılarıdır. Dil, bir kültürün en keşif bir yansıması oldu­ğuna göre buradan varılabilecek sonuç; edebiyatçılarımızın kültürümüzün temel yapıcılarından biri olduğudur. Hem bu yönleri hem de insanoğlunun en soylu sanatlarından biri olan edebiyattaki ham­leleri göz önüne alındığında, kalburüstü edebiyatçılarımızın hayatı ve yapıp ettik­leri dikkate değer bir mevkie gelir. Elimizdeki kitap, işte bu tespitin sonucunda ortaya çı­kan bir çalışmanın ürünüdür.

Fakat edebiyatçılarımız burada hayatlarının tamamıyla değil, başlarından geçen tebessüm ettirici ve düşündürücü bazı olaylarla ele alınmışlardır.

“Edebiyatımızın Güler yüzü”, Kubbealtı Akademi­si müdürü edebiyatçı-yazar Mehmet Nuri Yardım’ın bir eseridir. Kitapta, Hz. Mevhumdan Aşık Veysel’e, Fuzuli’den Reşat Nuri Güntekin’ e ve İkinci Sultan Selimden Mehmet Niyazi’ye kadar Türk edebiyatının yaklaşık üç yüz ehil kale­minin başından geçen birtakım sıra dışı olaylar ortaya konmuştur. Bu olaylar insa­nı çokça düşündürüp tebessüm ettirmek­te ama bunlardan da ziyade, söz konusu edebiyatçıların kıvrak zekâsını, yer yer derin kültürlerini ve hayat tecrübelerini ortaya koymaktadır.

Önsözünde de belirttiği gibi, yazar bu olayları ya tarihi kaynaklardan öğrenmiş ya da bizzat olayı yaşayan edebiyatçı bir dostundan dinlemiştir.

Edebiyatçılar, yaşadıkları tarihler göz önüne alınarak kronolojik bir sırayla ki­taba yerleştirilmiştir. Anadolu ve Osmanlı sahası Türk edebiyatçıları kitapta söz ko­nusu edilmiş olup, bu sahanın dışındaki Türk edebiyatçıları kitapta herhangi bir olayla zikredilmemiştir. Bunun tek istis­nası ise AzerbaycanlI şair Bahtiyar Vahap- zadedir. Ayrıca hayadan hakkında detaylı ve kesin bilgi bulunmayan Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi kültür tarihimizin ölüm­süz şahikalan da kitapta yer almaz.

Rahatlıkla söylenebilir ki yazar, kitaptaki edebiyatçıla­rın seçiminde herhangi bir ideolojik ayrım gözetmemiş­tir. Hüseyin Nihal Atsız ile Nazım Hikmet veya Mehmet Akif Erso/la Neyzen Tevfik kitapta birlikte yer alırlar. Bugün dünya medeniyeti­ni ve kaçınılmaz olarak onun bir parçası plan Türk kültürünü şekillendiren temel etkenler globalleşme ve gösteri çağı di­namikleridir. Bu süreçte elitist edebiyat, çoklarınca sıkıcı ve lüzumsuz kabul edil­mekte ancak televizyon ve bilgisayar gibi cihazların yarattığı popüler kültür hege­monyasının müsaade ettiği ölçüde haya­tını devam ettirebilmektedir.

“Edebiyatımızın Güler Yüzü” kitabının rahat ve akıcı üslubu ve modem insanın pek düşkün olduğu eğlenme işini kendi meşrebince gerçekleştirebildiği düşünül­düğünde, Türk edebiyatına olan ilgi ve sempatiyi artırmasının kuvvetle muhte­mel olduğu söylenebilir.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu