Nedir Ne Değildir ?

Algebra nedir. Ne değildir.

LGEBRA – CEBİR

Algebra kelimesi 8. yüzyılda Özbekistan’ın Karizmi şeh­rinde doğan Ebu Ca’fer Muhammed bin Musa el-Harlzmi’nln yazdığı “ilm el-cabr w’al mukabala” adlı ki­taptan türemiştir. Harizmi kitabında denklemlerin çözü­münde kullandığı iki temel operasyondan bahsetmekte­dir. İlk operasyon “cebir”dir ve tamamlama, restore etme, birleştirme anlamlarını içermektedir. İkinci ope­rasyon “mukabele” ise birbirini eksiltme, dengeleme de­mektir. Bu operasyonları iki örnekle açalım:

x- 2 = 12………… x = 14 Burada denklemin sol tarafın­

daki 2 sağ tarafa geçirilmek suretiyle x yalnız bırakılmış; yani restore edilmiştir veya tamamlanmış/cebr edilmiş­tir.

x+y=y+7…….. x = 7 Burada ise denklemin her iki ta­rafındaki y’ler birbirlerini eksiltmek suretiyle denklemi dengelemişlerdir.

yüzyıllar içerisinde al cabr kelimesi mukabala kelimesini unutturmuş ve tek başına matematikte kullanılan algebra/cebir kelimesini türetmiştir.

Öte yandan arapça al-cabr kelimesi tahminlerin aksine Avrupa dillerine matematik alanı üzerinden girmemiştir. Arapların Endülüs’te bıraktığı kelimelerden biri de “algebraista”dır ve kırılan parçalan tekrar biraraya getiren kişiyi yani kırık çıkıkçıyı tanımlar. Ortaçağ Avrupası’nda bu iş genellikle berberler tarafından icra edilirdi. Orta- Çağlı berberlerin yani algebraistaların yaptığı bir diğer iş de kan almak aracılığıyla hastalıkları iyileştirmekti. Gü­nümüzde berber dükkanlarının üzerinde yer alan beyaz-kırmızı fenerlerin renklerinin nereden geldiğini şimdi tahmin edebiliyor musunuz? Evet; kemik beyazı ve kan kırmızısından!

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu